ม.อ.ภูเก็ต คัดเลือกนักเรียนโควตา 14 จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา ดร.ชุติมา พิศาลย์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์วัชรวดี ลิ่มสกุล ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้อง 1201 อาคาร 1 ซึ่งการคัดเลือก โดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ครั้งนี้ มีนักเรียนให้ความสนใจเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 84 คน ซึ่งมี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

Share:

Related Post

วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต 2018 เตรียมมอบประสบการณ์เอกลักษณ์เมืองภูเก็ตแก่นักวิ่งกว่า 8,000 คนจากทั่วโลก

วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต 2018 เตรียมมอบประสบการณ์เอกลักษณ์เมืองภูเก็ตแก่นักวิ่งกว่า 8,000 คนจากทั่วโลก

ไฮไลท์ของปีนี้ คือการเพิ่มการแข่งขันมาราธอนประเภททีมขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งแต่ละทีมจะประกอบด้วยนักวิ่งรวม 4 คน

Leave a Reply