คณะวิเทศศึกษา มอ.ภูเก็ต รับมอบทุนจากนายกสมาคมคนเกาหลีภูเก็ต

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ศุภชัย แสงปัญญา คณบดีคณะวิเทศศึกษา พร้อม คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ Mr. Kim Tae Kwon นายกสมาคมคนเกาหลีจังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 30,000 บาท ณ ห้องบานเย็น อาคารคณะการบริการและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ นายกสมาคมคนเกาหลีจังหวัดภูเก็ต กล่าวขอบคุณคณะวิเทศศึกษาที่ให้ความสำคัญกับภาษาเกาหลี และผลักดันให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี โดยกำหนดเปิดหลักสูตรรายวิชาวิเทศธุรกิจ (เกาหลี) ขึ้น ภายในปีการศึกษา 2554

Related Post

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงนาม MOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงนาม MOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 22 พ.ค. 61 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร. ประพรศรี…

Leave a Reply