คณะวิเทศศึกษา มอ.ภูเก็ต รับมอบทุนจากนายกสมาคมคนเกาหลีภูเก็ต

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ศุภชัย แสงปัญญา คณบดีคณะวิเทศศึกษา พร้อม คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ Mr. Kim Tae Kwon นายกสมาคมคนเกาหลีจังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 30,000 บาท ณ ห้องบานเย็น อาคารคณะการบริการและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ นายกสมาคมคนเกาหลีจังหวัดภูเก็ต กล่าวขอบคุณคณะวิเทศศึกษาที่ให้ความสำคัญกับภาษาเกาหลี และผลักดันให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี โดยกำหนดเปิดหลักสูตรรายวิชาวิเทศธุรกิจ (เกาหลี) ขึ้น ภายในปีการศึกษา 2554

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.