มอ.ภูเก็ต รับมอบทุนจากสมาคมคนเกาหลี จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี สรรพานิช ได้เข้ารับมอบทุนสนับสนุนการศึกษากลุ่มวิชาภาษาเกาหลี จาก Mr. Kim Tae Kwon ประธานสมาคมคนเกาหลีจังหวัดภูเก็ต ภายในงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมเกาหลี  เทศกาลวัฒนธรรมเกาหลี-อาเซียน  เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ความสัมพันธ์เกาหลีกับอาเซี่ยน ณ อุทยานอาหารไทนาน โดยมี H.E. Chung Hae-moon เอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานการแสดงดังกล่าว

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.