ม.อ.ภูเก็ต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จิบน้ำชา เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา กลุ่มงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จิบน้ำชา เสวนาวิชาการ” ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 2 คณะการบริการและการท่องเที่ยว โดยมี ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ Passive Millimeter-Wave Satellite Observations of Global Precipitation การสังเกตฝนและหิมะทั่วโลกโดยใช้ดาวเทียมมิลลิมิเตอร์เวฟชนิดพาสซีฟ ซึ่งมีบุคลากรจากคณะและหน่วยงานให้ความสนใจในการเข้าร่วมรับฟังทั้งสิ้น 25 คน

Related Post

ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในการเคลื่อนไหวขององค์กรยูดับเบิลยูซีทั่วโลก

ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในการเคลื่อนไหวขององค์กรยูดับเบิลยูซีทั่วโลก

ยังคงขยายรูปแบบการศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โดดเด่นของยูดับเบิลยูซีไปทั่วโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.