มอ.ภูเก็ต ร่วมกับมาสด้า จัดประกวดคำขวัญลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี สรรพาณิช และคุณสมควร รักษ์กำเนิด ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทอนุภาษธุรกิจและการค้าภูเก็ต จำกัด (มาสด้า) ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกในการประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ลดโลกร้อน…ไปพร้อมกับมาสด้า” ภายในงานภาพถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต การประกวดดังกล่าวเป็นโครงการที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัทอนุภาษธุรกิจและการค้าภูเก็ต จำกัด ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล จำนวน 5 คนดังนี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.