ผู้ช่วยอธิการฯ มอ.ภูเก็ต พบปะนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เข้าพบ  คุณชัยอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เพื่อพูดคุยหารือ และเยี่ยมชมการทำงานของเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอความร่วมมือจากเทศบาลเมืองกะทู้ เรื่องโครงการ “ธนาคารขยะเพื่อกองทุนนักศึกษา” อันเป็นแนวทางเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษา และเพื่อลดปริมาณขยะและรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น โดย นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ แนะนำให้มหาวิทยาลัยเสนอแนวความคิดเพื่อนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้ง ต่อมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเทศบาลเมืองกะทู้จะรับซื้อขยะเพื่อให้นักศึกษาทำการคัดแยก และนำมาจำหน่ายเพื่อหารายได้มาสนับสนุนโครงการ “ธนาคารขยะเพื่อกองทุนนักศึกษา” และต้องการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x