มอ.ภูเก็ต เปิดรับนักศึกษา ป.โท สาขาการจัดการเเละการบริการท่องเที่ยว

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 4 ทุกคณะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ) Master of Business Administration in Hospitality and Tourism Management(International Program) มีความประสงค์ ที่จะรับนักศึกษาเพิ่มเติมกรณีรับตลอดปี รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552

โดยการเปิดรับสมัครทั้งทางอินเตอร์เนต
http://www.grad.psu.ac.th/admission or http://www.phuket.psu.ac.th
และการรับตรงที่หน่วยงานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา 0 7627 6501 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ปรึกษาข้อมูลหลักสูตร 0 7627 6213 หรือ 081 5377798
www.fht.psu.ac.th/program/imba

หมายเหตุ  นักศึกษาที่สนใจเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โปรดดำเนินการสมัครเรียน ภายในที่ 14 กันยายน 2552
(กำหนดการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.