อบจ.ภูเก็ต เปิดงานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์เครือข่ายป่าคลอก

อบจ.ภูเก็ต เปิดงานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์เครือข่ายป่าคลอก

อบจ.ภูเก็ต เปิดงานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์เครือข่ายป่าคลอก

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์เครือข่ายป่าคลอก ประจำปี 2557 โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นางนงนภัส พิกุลผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายป่าคลอก และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นางนงนภัส พิกุลผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก กล่าวในนามประธานเครือข่ายป่าคลอกว่า “กลุ่มเครือข่ายป่าคลอก ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าคลอก โรงเรียนบ้านอ่าวปอ โรงเรียนบ้านบางโรง โรงเรียนบ้านพารา โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง และโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ได้ร่วมมือกันจัดงานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์เครือข่ายขึ้นเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างครู บุคลากร และนักเรียนในกลุ่มเครือข่าย และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สู่โลกกว้าง ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ โดยโรงเรียนแต่ละโรงเรียนรับผิดชอบโรงเรียนละ 1 กลุ่มทักษะวิชา กิจกรรมด้านการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานของครูและนักเรียน กิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน นอกจากนี้ ได้รับการอนุเคราะห์เต็นท์และรถสุขาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การแสดงจากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางโรง, อ่าวปอ, พารา และการจัดนิทรรศการของวิทยาลัยเทคนิคถลาง”

ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์เครือข่ายป่าคลอกในครั้งนี้ ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของในเครือข่ายป่าคลอกแล้วต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ ทั้งนี้ รู้สึกภูมิใจแทนผู้ปกครองและนักเรียน ที่เครือข่ายได้จัดกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ป่าคลอก ซึ่งจะทำให้ทุกโรงเรียนมีความรักสามัคคี และก้าวไปด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเห็นความสำคัญของการศึกษาที่จะทำให้เกิดความทัดเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี การแสดงออก รวมถึงความรัก ความสามัคคี คือ การทำงานร่วมกันด้วยใจที่มีความรักต่อกัน

งานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์เครือข่ายป่าคลอกในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงความรักของทุกคนที่มาร่วมงาน ซึ่งทำความรักให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา การทำงานร่วมกันด้วยการมีจิตใจที่ดี มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน ซึ่งไม่ใช่แค่เรียนเก่งอย่างเดียว แต่จะต้องมีความสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เช่น ที่เครือข่ายป่าคลอกทำร่วมกันในครั้งนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด”

นายไพบูลย์ กล่าวต่ออีกว่า “ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รวมถึงผู้อำนวยการทุกโรงเรียนที่นำกิจกรรมที่ดีในการเสนอผลงานทางวิชาการ นำเรื่องดีๆ มาสู่เยาวชนและผู้ปกครองให้มีความมั่นใจว่าโรงเรียนในเครือข่ายป่าคลอก สามารถพัฒนาเยาวชนให้เรียนแล้วก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนที่ดี และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งโรงเรียนในเครือข่ายป่าคลอก มีผลิตผลของโรงเรียน เช่น ท่านคำรณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และอีกหลายท่านที่เติบโตจากที่นี่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา เก่งทั้งคน เก่งทั้งงาน และเก่งการเรียน จึงถือว่าเป็นความสำเร็จของโรงเรียนในเครือข่ายป่าคลอกแห่งนี้”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.