นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต วาระที่ 2

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต วาระที่ 2

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 12.20 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วาระที่ 2 พร้อมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.