อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ปี 2565

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ปี 2565

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. ลงพื้นที่ ณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมระดับโรงเรียนในสังกัดวันนี้ มีการแข่งขันระดับปฐมวัย, การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี, กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระศิลปะ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.