ม.ราชภัฏภูเก็ต เทิดพระเกียรติวันแม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในเนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติฯ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงและแสดงออกถึงความรักของลูกที่มีต่อแม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น โดยในช่วงเช้าอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณสวนสาธารณะ     เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดภูเก็ต ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของแม่ ประกอบด้วยกิจกรรม การมอบรางวัลเกียรติคุณแม่ดีเด่น จำนวน 25 รางวัล รางวัลเกียรติคุณลูกดีเด่น จำนวน 25 รางวัล รางวัลเกียรติคุณคนดี ศรีราชภัฏ จำนวน 5 รางวัล       การมอบทุนการศึกษา จำนวน 78 ทุน

ในการนี้ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี พร้อมด้วย     รศ.สมชาย สกุลทัพ รองอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระคุณแม่” โดยนายสามิตร  อ่อนคง ในช่วงค่ำ ิจกรรมึกษา รรยายให้นักศึกษา การบรรยายพิเศษในหัวข้อ ต ในช่วงกนั้งวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาส คณะผู้บริหาร ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ถวายเครื่องราชสักการะ อธิการบดีกล่าวถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นได้จุดเทียนชัยถวายพระพร ภายหลังเสร็จพิธีได้มีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ งดงาม      เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.