อาจารย์-นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปล่อยปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมการศึกษาวิจัยของนักศึกษา พร้อมอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด ในการนี้ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวอศิรวาทถวายพระพร ตัวแทนนักศึกษาอ่านบทประพันธ์เทิดพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 “ร่วมร้องเพลงค่าน้ำนม” และ “เพลงแม่จ๋า” รวมทั้งผู้ที่มาร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ได้ร่วมกันร้องเพลง “สดุดีมหาราชา” หลังจากนั้น คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ประชาชนได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่บึงน้ำสำรองหลายพันตัว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 ณ บึงน้ำสำรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.