ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา คว้าถ้วยนายก ใน ราชภัฏภูเก็ตสังคีต

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดแข่งขันดนตรีไทยระดับนักเรียน “ราชภัฏภูเก็ตสังคีต” ครั้งที่ 2 โดยมี นายปิยะ ภะรตะศิลปิน ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายมานพ ชาชิโย คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนที่สนใจร่วมชมการแข่งขัน ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ผลการแข่งขันปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงดุริยเพชร โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  วงแก้วโกมุท โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วงโรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต  และ   วงดุริยาภิรมย์ โรงเรียนสตรีทุ่งส่ง  รางวัลชมเชย วงหิ่งห้อย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ในการนี้ ผศ.ดร.ประภา  กาหยี อธิการบดี ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552  ณ โรงละคร อาคารนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นายมานพ กล่าวให้ความเห็นว่า โครงการแข่งขันดนตรีไทยระดับนักเรียน “ราชภัฏภูเก็ตสังคีต” ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในโครงการ “ดนตรีเพื่อชีวีเป็นสุข” (Good Music Good Life) ดำเนินการโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทย ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของดนตรีไทย ในแง่ที่เป็นศิลปะและเอกลักษณ์ของชาติ แม้กระแสวัฒนธรรมจากภูมิภาคอื่นจะไหลบ่าเข้ามามากมายเพียงใด แต่เป็นที่น่าภูมิใจว่าเด็กและเยาวชนไทยอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังฝึกฝนดนตรีไทยอย่างจริงจัง  การมีเวทีให้พวกเขาได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์จึงจำเป็นยิ่ง การแข่งขันในปีนี้มีเด็กและเยาวชนไทยจากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 150 คน จาก 10 โรงเรียน สำหรับกติกาการแข่งขัน ประกอบด้วย การแข่งขันบรรเลงวงเครื่องสายผสมเครื่องตี เครื่องเดี่ยว วงดนตรีประกบเครื่องดนตรี ประกอบด้วย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ซอด้วง ซออู้ จะเข้          ขลุ่ยเพียงออ กลองแขก ฉิ่ง ผู้ขับร้อง ซึ่งเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วย 10 เพลง คือ เพลงสุดสงวน เถาใช้หน้าทับปรบไก่ การเวกเล็ก เถา ใช้หน้าทับปรบไก่ นางครวญ เถา ใช้หน้าทับปรบไก่ กัลยาเยี่ยมห้อง เถา ใช้หน้าทับปรบไก่ หกบท เถา ใช้หน้าทับปรบไก่ พม่าเห่ เถา ใช้หน้าทับปรบไก่ นารายณ์แปลงรูป เถา ใช้หน้าทับปรบไก่ มุ่งล่ง เถา ใช้หน้าทับปรบไก่ กล่องนารี เถา ใช้หน้าทับปรบไก่ ช้างประสานงา เถา ใช้หน้าทับปรบไก่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยมาเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งผลปรากฏดังกล่าวข้างต้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.