ม.ราชภัฏภูเก็ต บวงสรวงขุนเลิศ ประจำปี 52

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีทำบุญเสริมมงคลบวงสรวงอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ ประจำปี 2552 ในการนี้มี รศ.สมชาย สกุลทัพ รองอธิการบดี คุณวิบูลย์ชัย ณ ระนอง คุณวิจิตร  ณ ระนอง  คุณสมศักดิ์  คูสุวรรณ คุณวิมลพรรณ  บรรเลงจิต ร่วมพิธีไหว้บรรพบุรุษ พร้อมด้วย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร จุดธูปเทียน เผากระดาษเงิน กระดาษทอง อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับตามประเพณี นอกจากนี้มีการจัดแสดงรำมโนราห์ หลังจากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ เริ่มจากการบูชาพระรัตนตรัย และการถวายปัจจัยไทยธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณ ลานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

One Comment

 • · Edit

  พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
  โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
  นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
  สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

  Reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.