สนง.การศึกษาประเทศออสเตรเลีย ให้ข้อมูลทุนการศึกษาแก่ นศ.มรภ.

นายชาญวิทย์ ชาญชัยสมบัติ  ผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย  ได้ให้ข้อมูลเรื่องการให้ทุนการศึกษาของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย “The Endeavour Awards” โดยเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หลังปริญญาเอก และทุนในการศึกษาดูงาน กับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.