ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัคร นศ. กศ.บป.ภาคเรียนที่ 3

ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) รวม 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ศิลปศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตรบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร  ณ สำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ศูนย์ฯ กศ.บป. จ.ตรัง เลขที่ 30 หมู่ 4  ต.นาบินหลา  อ.เมือง  จ.ตรัง  ศูนย์ฯ กศ.บป. จ.กระบี่  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  อ.เมือง   จ.กระบี่  ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2552 – 14  กุมภาพันธ์ 2553 รับสมัครทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 ทางเว็บไซด์ www.pkru.ac.th

โครงการ กศ.บป. เป็นการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปในระดับปริญญาตรี  เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถเพิ่มพูนวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้นนอกเวลาปฏิบัติงานตามปกติ  โครงการ กศ.บป. จัดให้มีการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน ในหนึ่งปีการศึกษา โดยใช้วิธีเข้าชั้นเรียน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 08.20 – 17.10 น.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ผู้เรียนสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในเวลาประมาณ 7 – 9 ภาคเรียน ผู้ที่สนใจจะศึกษาเรียนต่อในระดับนี้ สามารถมาสมัครได้ในวันและเวลาดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียด ระเบียบการสมัครได้ที่ 076-240474-7 ต่อ 130”

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x