ม.ราชภัฏภูเก็ต เชิญมืออาชีพสอนการเขียนบทสัมภาษณ์ นศ.นิเทศฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชิญ 2 มืออาชีพเป็นวิทยากร ประกอบด้วย วรพจน์ พันธุ์พงศ์ นักเขียน-นักสัมภาษณ์มือหนึ่ง เจ้าของคอลัมน์ Being There นิตยสารอิมเมจ และเต้นรอบกองไฟ นิตยสารจีเอ็ม และธวัชชัย พัฒนาภรณ์ ช่างภาพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษานิเทศศาสตร์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบทสัมภาษณ์ให้แก่นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งทั้งสองมีผลงานล่าสุดคือ บทสัมภาษณ์เรื่อง “เสียงพูดสุดท้าย รงค์ วงษ์สวรรค์” มาเป็นวิทยากร ในโครงการนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการทำบทสัมภาษณ์และภาพประกอบเรื่อง

ผศ.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำบทสัมภาษณ์และการถ่ายภาพประกอบเรื่องจากสองวิทยากร หลังจากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์วิทยากร ท้ายที่สุดเมื่อนักศึกษาเรียบเรียงข้อมูลเป็นผลงานแล้ว  วิทยากรจะช่วยตรวจแก้ไขให้คำแนะนำกับนักศึกษา พร้อมทั้งพิจารณาให้รางวัลกับผลงานของนักศึกษา สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้ตั้งรางวัลไว้ 3 รางวัล แต่มีผลงานที่วิทยากรทั้งสองท่านตัดสินให้ได้รับรางวัลเพียง 2 ชิ้น ได้แก่ ผลงานของ  น.ส.ผกากรอง แท่นผลหวน และ น.ส.ปรียานุช โลหะ  และผลงานของ น.ส.ทิพวัลย์ ตันชูพาณิชย์ น.ส.มาลินี  นิตย์จำรูญ และ น.ส.สุภานัน  เป็นสุข

น.ส.สุภานัน เป็นสุข นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ ให้ความคิดเห็นว่า “การทำเวิร์คชอปครั้งนี้ทำให้ได้รู้ว่า ในเรื่องวิธีการทำสัมภาษณ์ที่ได้เรียนในห้องเรียนกับได้เรียนรู้จากวิทยากรไม่แตกต่างกันเท่าไหร่  แต่ที่ได้ประโยชน์มากน่าจะเป็นการที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักเขียนและช่างภาพมืออาชีพ และได้ฟังคำวิจารณ์ผลงานจากคนทำงานจริงๆ ทำให้รู้ว่าเราจะทำงานได้จริงๆ หรือไม่  น่าจะได้จัดต่อไปให้รุ่นน้องด้วย”

Share:

Related Post

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

ร้านอาหารญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลเหรียญทองแชมป์เทนด้ง 8 สมัยซ้อนจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความอร่อยด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมามากกว่า 135 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.