ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือ ม.ศิลปากร อบรมดนตรีเยาวชน

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และยามาฮ่า ดนตรีสยามกลการ จัดอบรมดนตรีเชิงปฏิบัติการดนตรีแจ๊ส (No Ego Jazz Camp on The Fly) ณ โรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการ ยามาฮ่า โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปในภาคใต้ได้ศึกษาดนตรีแจ๊สอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานจากคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีแจ๊สโดยตรง อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการพัฒนาทักษะและความสามารถทางดนตรีอย่างถูกต้อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านดนตรีได้เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Thailand Jazz Competition # 5 รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ต่อไป

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.