คหกรรม คณะวิทย์ฯ เปิดภัตตาคาร Tale of the Sea เสิร์ฟเมนูฟิวชั่นสุดหรู รสชาติลงตัว

คหกรรม คณะวิทย์ฯ เปิดภัตตาคาร Tale of the Sea เสิร์ฟเมนูฟิวชั่นสุดหรู รสชาติลงตัว

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดภัตตาคารอาหาร Tale of the Sea ซึ่งเป็นการนำความรู้ในรายวิชาต่างๆ มาบูรณาการ อีกทั้งเป็นกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (คก.591) ในรายวิชาการจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร ในการนี้มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์

คหกรรม คณะวิทย์ฯ เปิดภัตตาคาร Tale of the Sea เสิร์ฟเมนูฟิวชั่นสุดหรู รสชาติลงตัว

คหกรรม คณะวิทย์ฯ เปิดภัตตาคาร Tale of the Sea เสิร์ฟเมนูฟิวชั่นสุดหรู รสชาติลงตัว

คหกรรม คณะวิทย์ฯ เปิดภัตตาคาร Tale of the Sea เสิร์ฟเมนูฟิวชั่นสุดหรู รสชาติลงตัว

คหกรรม คณะวิทย์ฯ เปิดภัตตาคาร Tale of the Sea เสิร์ฟเมนูฟิวชั่นสุดหรู รสชาติลงตัว
การเปิดภัตตาคาร Tale of the Sea จัดขึ้นเพื่อแสดงทักษะและศักยภาพของนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ส่งเสริมการต่อยอดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนให้กับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการเสิร์ฟอาหารสไตล์ยูโรเปียนฟิวชันให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่เมนู Appetizer : Aloha ยำมะม่วงปลาดอลลี่ไข่เค็ม / Main Dish : Sunshine Day สปาเก็ตตี้ซอสไข่เค็ม / Dessert : Sunset Souffle ซูเฟล่หม้อแกง+อัญชัญมะนาว เซทเมนูที่เต็มเปี่ยมด้วยการรังสรรค์วัตถุดิบคุณภาพในแบบอันดามันฟูดส์ ผสมผสานอย่างลงตัว จนได้รสชาติโดดเด่น ถูกปาก ในรูปลักษณ์สุดปราณีตบนจานอาหาร ซึ่งเป็นฝีมือของนักศึกษาในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน ส่งผลให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และทำงานแบบมืออาชีพ นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของคหกรรมศาสตร์ที่เป็นสาขาวิชาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะอาชีพ และเป็นสาขายอดนิยมที่นักเรียนเลือกศึกษาต่อมากที่สุดสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.