ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือ สำนักพระพุทธฯ ฟื้นฟูคนติดยา เชิญแม่ชีศันสนีย์ ชี้ทาง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดภูเก็ต “ธรรมะฟื้นฟูใจ ต้านภัยยาเสพติด” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิชัย ไพรสงบ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ดร.สาวิตร  พงศ์วัชร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย แม่ชีศันสนีย์   เสถียรสุต ซึ่งบรรยายในหัวข้อ ปัญหาชีวิต พิชิตด้วยปัญญา สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดภูเก็ตให้มีผลยั่งยืน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูจิตใจให้เข้มแข็ง เตรียมความพร้อมของคนในครอบครัวไว้รองรับการกลับเข้าสู่ครอบครัวของผู้ผ่านการบำบัดได้อย่างอบอุ่น โดยไม่มีความกดดันให้ต้องกลับไปพึ่งพายาเสพติดอีก ให้คนทั่วไปในสังคมเข้าใจ เห็นใจ     ให้อภัย ให้โอกาส พร้อมยอมรับผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมอีกครั้งอย่างมีศักดิ์ศรี และเพื่อช่วยลดปัญหา ยาเสพติดในจังหวัดภูเก็ต ช่วยให้สังคมและประเทศชาติเกิดสันติสุข ตลอดจนเป็นการรักษา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย ตลอดจนได้ตระหนักถึงการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบัน ดังกล่าว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดภูเก็ต “ธรรมะฟื้นฟูใจ ต้านภัยยาเสพติด”  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552 ณ โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.