นศ. ม.ราชภัฏภูเก็ต รับทุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย   ในการนี้ พล.ต.อ.เภา สารสิน ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2552 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภา    กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย       ร่วมมอบทุนแก่นักศึกษา จำนวน 108 ทุน เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท ทั้งนี้นายอรุณ   แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ณ โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ พ.ศ.2514 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 38 ปี ตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบจัดการบริหารทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าศึกษาเป็นจำนวน 13,085 คน นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาส่วนใหญ่ฐานะค่อนข้างยากจน บางคนกำพร้าบิดามารดา หรือขาดผู้อุปการะและบางคนประสบภัยทางธรรมชาติทางฝั่งทะเลอันดามัน สึนามิ เมื่อ พ.ศ. 2547 และนักศึกษาที่ประสบปัญหาอันเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้เข้ามาศึกษาต่อที่นี่

อย่างไรก็ตามนักศึกษาเหล่านี้มหาวิทยาลัยได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลได้ระดับหนึ่ง และในปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยพลตำรวจเอกเภา สารสิน ได้สนับสนุนการศึกษาให้นักศึกษาเหล่านี้เป็นจำนวน 39 คน เป็นเงิน 250,000 บาท ปี พ.ศ. 2550 ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 50 คน เป็นเงิน 500,000 บาท และในปีการศึกษา 2552 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษา จำนวน 108 คน เป็นเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้สนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และเชื่อมั่นว่าการปลูกสร้างทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างและผลิตทรัพยากรบุคคลที่ดีที่มีคุณภาพให้กับสังคม เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.