PCIT PKRU ผนึกกำลัง 5 ประเทศอาเซียน ขานรับแนวคิดท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน

PCIT PKRU ผนึกกำลัง 5 ประเทศอาเซียน ขานรับแนวคิดท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต Phuket College of International Tourism (PCIT) ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต จัดงานประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติ ครั้งที่ 1 P-CBT 2017 The 1st International Conference & Exhibition on Community Based Tourism in Phuket โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดี PCIT ตลอดจน ตัวแทนจากแวดวงการท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่นและจาก 5 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย และลาว

ในการนี้ได้มีการแสดงปาฐกถาหัวข้อ การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดย Keynote Speech ได้แก่ Prof.Dr. Yasuo Ohe – Rural Economics, Department of Food and Resource Economics, Chiba University, Japan และ Mr. Sean P. Panton – Director of Corporate Social Responsibility & Corporate Experiences JW Marriott Phuket Resort & Spa รวมทั้ง ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช นำเสนอประเด็นและสถานการณ์การท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ต

PCIT PKRU ผนึกกำลัง 5 ประเทศอาเซียน ขานรับแนวคิดท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน

PCIT PKRU ผนึกกำลัง 5 ประเทศอาเซียน ขานรับแนวคิดท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน

PCIT PKRU ผนึกกำลัง 5 ประเทศอาเซียน ขานรับแนวคิดท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน

PCIT PKRU ผนึกกำลัง 5 ประเทศอาเซียน ขานรับแนวคิดท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน

ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “P-CBT 2017 เป็นการประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนครั้งแรกในระดับนานาชาติ สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวมีศิลปวัฒนธรรม เช่น เมืองเก่า ที่มีความโดดเด่นของศิลปะการก่อสร้างแบบชิโน-โปรตุกีส มีวัดและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเมือง การประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ แต่ด้วยปัญหาด้านความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ที่เกี่ยวกับข้อมูลการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนและศิลปะหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากปัญหาดังกล่าวนี้จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญ Keynote Speech จากนานาชาติร่วมปาฐกถาและเสวนาประเด็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ‘การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน’ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ การเสวนาประเด็นและสถานการณ์ปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต การนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน การนำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต การจัดนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต และการศึกษาเยี่ยมชมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในชุมชนต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระดับนานาชาติทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระดับสากล สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในระดับนานาชาติที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือในระยะยาวต่อไป”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.