ฝึกสร้างแอป iPhone รองรับ Phuket Smart City

ฝึกสร้างแอป iPhone รองรับ Phuket Smart City

ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) จัดอบรมการพัฒนาแอปพลิชันบนระบบปฏิบัติการ Apple iOS โดยมี ดร.พิทา จารุพูนผล ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI ร่วมด้วย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ห้อง 422 การอบรมมี นายชัยวุฒิ พรหมบุตร หรือ มาสเตอร์อึ่ง กูรูออนไลน์ที่มีชื่อเสียงด้านการเทรนนิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Google Android และ Apple iOS
ฝึกสร้างแอป iPhone รองรับ Phuket Smart City

ฝึกสร้างแอป iPhone รองรับ Phuket Smart City
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ กล่าวว่า “ในปัจจุบันจำนวนแอปพลิเคชันบน Smart Device เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการใช้งานและการให้บริการ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างผู้พัฒนาแอปฯ ควบคู่กันไป จึงเกิดเป็นการอบรมในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งนักศึกษาจะได้ทักษะและเทคนิคในการสร้างแอปฯ บนระบบปฏิบัติการ iOS (Use for iPhone – iPad) จากเทรนเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศ คือ มาสเตอร์อึ่ง ทั้งนี้ผู้ผ่านการอบรมมีโอกาสนำความรู้ด้านเครื่องมือและภาษาโปรแกรมจากคอร์สนี้นำไปพัฒนาต่อยอดด้วยตนเองได้ กล่าวได้ว่าการดำเนินงานของ PKRUBI มีการสนับสนุนและสร้างบุคลากรรองรับการเป็นเมือง Phuket Smart City ที่อาศัย Mobile Application เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนที่สำคัญ” ผอ.PKRUBI กล่าว

ฝึกสร้างแอป iPhone รองรับ Phuket Smart City

ฝึกสร้างแอป iPhone รองรับ Phuket Smart City

ฝึกสร้างแอป iPhone รองรับ Phuket Smart City

Related Post

PKRU EXPERT : ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ใช้ข้าวกล้องพื้นถิ่นอันดามันเพาะเห็ดถังเช่า ผลิตน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น

PKRU EXPERT : ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ใช้ข้าวกล้องพื้นถิ่นอันดามันเพาะเห็ดถังเช่า ผลิตน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น

เทรนด์การดูแลสุขภาพกำลังได้รับความนิยมจากคนทุกช่วงวัย ทั้งในรูปแบบของการออกกำลังกาย และการทานอาหารเสริม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.