วจก.ร่วมใจ ต้านยาเสพติด

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมอย่างคับคั่งในการนี้ มีกิจกรรม การแสดงของชมรมรักลูกทุ่ง การประกวดร้องเพลง “วจก. ประชันเสียงใส ต้านภัยยาเสพติ” และการรณรงค์ให้แก่เพื่อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผ่านป้ายประกาศ และตัวมาสคอต เดินรณรงค์ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย สร้างความตื่นตัวแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างมาก   ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้

ผศ.นพดล กล่าวว่า สำหรับที่มาของการจัดกิจกรรมดังกล่าว มาจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 400 คน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เคยลองยาเสพติดจำพวกแอลกอฮอล์ล คิดเป็นร้อยละ 53 บุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 42 และ    ใบกระท่อม คิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งสาเหตุที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างเริ่มลองยาเสพติดเป็นเพราะอยากรู้อยากลอง คิดเป็นร้อยละ 30 เพื่อนชักชวน คิดเป็นร้อยละ 20 และลองใช้เพราะต้องการ        แก้เครียด คิดเป็นร้อยละ 20 จากสถิติดังกล่าวเล็งเห็นว่าปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยไม่รุนแรงนัก เป็นเพียงคนกลุ่มน้อย แต่ถ้ามองในภาพรวมจะเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องตระหนักและร่วมมือกันแก้ปัญหา

“อย่างไรก็ตาม เราทุกคนก็ไม่ควรที่จะเพิกเฉยต่อปัญหายาเสพติดทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยจึงต้องสร้างจิตสำนึก ร่วมมือกันหาทางป้องกันไม่ให้นักศึกษาหลงผิด คิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไป เพื่อนักศึกษาจะได้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคตข้างหน้าต่อไป”  คณบดีกล่าว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.