นิเทศศาสตร์ จัดเสวนา “โซเชียลมีเดียกับบริบทใหม่สังคมไทย”

นิเทศศาสตร์ จัดเสวนา “โซเชียลมีเดียกับบริบทใหม่สังคมไทย”

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ตจัดเสวนาการส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชน หัวข้อ “โซเชียลมีเดียกับบริบทใหม่สังคมไทย” โดยมี ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ผู้จัดโครงการ) และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องสัมมนา ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการสื่อมวลชน จ.ภูเก็ต ได้แก่ คุณญาณวุฒิ นลจิตต์ นักจัดรายการวิทยุคลื่น F.M. 106.5 yesterday บรรยายหัวข้อ “โลกของสื่อโซเชียลมีเดีย” คุณธนรัตน์ กิตยาการ หรือดีเจแมน พิธีกรและนักจัดรายการวิทยุ บรรยายหัวข้อ ”การนำเสนอข่าวสารสื่อเก่าและสื่อโซเชียลมีเดีย” และการเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “การปลูกฝังจริยธรรมในการนำเสนอข่าวผ่านสื่อเก่าและสื่อโซเชียลมีเดีย” โดย คุณกิตติ วงศ์รัตนาวุธ จากหนังสือพิมพ์ปักต์ใต้ทูเดย์ คุณนิตยา ยั่งยืน จากบริษัทนิยา มีเดีย และคุณสาลินี ปราบ ผู้สื่อข่าวเครือเนชั่น ประจำ จ.ภูเก็ต ให้เกียรติในการร่วมเสวนา

นิเทศศาสตร์ จัดเสวนา “โซเชียลมีเดียกับบริบทใหม่สังคมไทย”

นิเทศศาสตร์ จัดเสวนา “โซเชียลมีเดียกับบริบทใหม่สังคมไทย”

นิเทศศาสตร์ จัดเสวนา “โซเชียลมีเดียกับบริบทใหม่สังคมไทย”

นิเทศศาสตร์ จัดเสวนา “โซเชียลมีเดียกับบริบทใหม่สังคมไทย”

ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา กล่าวว่า “เนื่องจากสื่อมวลชนมีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ ความบันเทิง รวมถึงเผยแพร่เหตุการณ์ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ภายใต้กรอบแห่งจรรยาบรรณและจริยธรรม ซึ่งจำกัดขอบเขตไว้ที่สื่อ 3 ประเภท คือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้าง และเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสื่อกระแสหลักในปัจจุบัน แม้จะมีสื่อสมัยใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต วิทยุชุมชน โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี เป็นต้น โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางทั้งรูปแบบการเผยแพร่ และเนื้อหาข่าวสาร ดังนั้นจริยธรรมของสื่อมวลชนจึงมีความสำคัญเพื่อควบคุมให้สื่อมวลชนทำงานอย่างเที่ยงตรงต่อข้อเท็จจริง ส่งผลให้สาธารณชนผู้เป็นคนรับข้อมูลข่าวสารย่อมได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ดังนั้นเพื่อให้ผู้รับข่าวสารได้ติดตามข่าวสารที่ถูกต้อง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เลือกประกอบอาชีพสื่อมวลชนรู้ถึงหลักการในการทำงานของหน้าที่สื่อมวลชน ควบคู่กับการมีคุณธรรม และจริยธรรมในการเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีต่อไป”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.