บรรณารักษ์ มรภ.จัดโต๊ะกลม สารสนเทศกับการให้บริการสังคม

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เสวนาหัวข้อ “สถาบันบริการสารสนเทศกับการให้บริการต่อสังคมไทยในอนาคต”

โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประวิทย์  วีรสัตยานนท์ คุณประชิต   ติ้วสกุล  และคุณรพีพรรณ  ลิมปิติ  จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนา ทราบแนวโน้มของการให้บริการสารสนเทศในอนาคต สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษ์ในจังหวัดภูเก็ต โดยมี ผศ.ธวัชชัย  ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.พัชรินทร์  ชันทอง หัวหน้าหอสมุด และนักศึกษาจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมฟังการเสวนา ณ โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันก่อน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.