ราชภัฏภูเก็ต นำศาสตร์บรรณารักษ์และสารสนเทศ ชุบชีวิตห้องสมุด

ราชภัฏภูเก็ต นำศาสตร์บรรณารักษ์และสารสนเทศ ชุบชีวิตห้องสมุด

ราชภัฏภูเก็ต นำศาสตร์บรรณารักษ์และสารสนเทศ ชุบชีวิตห้องสมุด “วิทยบริการศาลจังหวัดภูเก็ต”

หากนึกถึง “บรรณารักษ์” สังคมมักคุ้นเคยกับภาพของเจ้าหน้าที่ให้บริการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด ที่ใช้เวลาอยู่กับหนังสือกองโต มีหมายเลขทศนิยมกำกับหมวดหมู่ จัดสรรบนชั้นวางหนังสืออย่างเป็นระเบียบ เพื่อบ่งบอกถึงประเภทของเนื้อหาสาระข้างในหน้ากระดาษ ที่ผู้อ่านต้องการจะค้นคว้า แต่สำหรับสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือ สทศ. (เดิมชื่อ บรรณารักษ์ศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต วิชาชีพดังกล่าว ถูกพัฒนามาเป็น “สารสนเทศศาสตร์” ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเป็น ผู้บริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศของห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เนื่องจากพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลของคน ไม่ได้หยุดอยู่เพียงหนังสือเช่นในอดีต แต่ยังมีสื่อประเภทไอที และสื่อประยุกต์อีกนานาชนิด

ทั้งนี้ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดโครงการห้องสมุดเพื่อน้องตรงสู่โรงเรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เข้าสู่ชุมชน การอบรมออกแบบหนังสือทำมือ สอดรับกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และล่าสุด สทศ. ได้รับความไว้วางใจจากศาลจังหวัดภูเก็ต ให้เข้ามาปรับปรุงและพัฒนา ห้องสมุดศาลจังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบวงจรในชื่อว่า “วิทยบริการศาลจังหวัดภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติฯ” ซึ่งได้มีการเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิด ณ อาคารศาลจังหวัดภูเก็ต

ราชภัฏภูเก็ต นำศาสตร์บรรณารักษ์และสารสนเทศ ชุบชีวิตห้องสมุด “วิทยบริการศาลจังหวัดภูเก็ต” ราชภัฏภูเก็ต นำศาสตร์บรรณารักษ์และสารสนเทศ ชุบชีวิตห้องสมุด “วิทยบริการศาลจังหวัดภูเก็ต” ราชภัฏภูเก็ต นำศาสตร์บรรณารักษ์และสารสนเทศ ชุบชีวิตห้องสมุด “วิทยบริการศาลจังหวัดภูเก็ต” ราชภัฏภูเก็ต นำศาสตร์บรรณารักษ์และสารสนเทศ ชุบชีวิตห้องสมุด “วิทยบริการศาลจังหวัดภูเก็ต”

ดร.อมรรัตน นาคะโร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และหัวหน้าทีมโครงการพัฒนาฯ ให้ข้อมูลว่า “ห้องสมุดมีชีวิต คือ หลักการสำคัญในการดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดแห่งนี้ เริ่มด้วยการหารือกับผู้ใช้งานในองค์กร เพื่อรับทราบถึงความต้องการที่แท้จริง นำมาปรับปรุงและสร้างสรรค์พื้นที่ใช้งานให้สมบูรณ์ครบถ้วน โดยความร่วมมือของคณาจารย์ และนักศึกษา สทศ. จัดระบบหมวดหมู่ของหนังสือที่มีอยู่ ทั้งหนังสือกฎหมาย และความรู้ทั่วไป อ้างอิงตามระบบดิวอี้ เพื่อให้ง่ายแก่การจำแนกประเภทเนื้อหา ร่วมด้วยการตกแต่งสถานที่ตั้งแต่ด้านหน้าทางเข้า และภายในห้อง ให้มีความสวยงาม มีสีสันสดใส เป็นสัดเป็นส่วน ตั้งแต่โซนนิทรรศการที่บอกเล่าความเป็นมาของศาลจังหวัดภูเก็ต พื้นที่คอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ และพื้นที่อ่านหนังสือ ตลอดจนมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ เพื่อให้บริการแก่บุคลากรทุกระดับของศาล ซึ่งปรารถนาห้องสมุดที่ไม่ได้เป็นเพียงห้องอ่านหนังสือ แต่ยังเป็นที่พบปะหารือ และผ่อนคลายจากการทำงานได้อีกด้วย อีกทั้งยังรวมถึงการจัดมุมห้องสมุดตามอัธยาศัย สำหรับผู้มาติดต่อราชการจำนวน 3 จุด กระจายทั้งอาคาร ซึ่งมีหนังสือสาระทั่วไปให้บริการกับประชาชน เป็นการดำเนินการเชิงรุกนำห้องสมุดให้ใกล้ชิดกับผู้อ่านมากขึ้น จากห้องสมุดที่ร้างลาผู้คน ถูกพลิกโฉมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ต้องขอขอบคุณศาลฯ ที่ให้โอกาส สทศ. ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถในวิชาชีพ และยังเป็นห้องเรียนและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี”

ในส่วนของ นางนิภา ชัยเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ในฐานะของประธานโครงการปรับปรุงฯ เผยว่า “ศาลจังหวัดภูเก็ต ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ จึงเกิดแนวคิดในการปรับปรุงห้องสมุดของศาลฯ แห่งเดิม ซึ่งไม่ได้มีการจัดรูปแบบของสถานที่และการให้บริการให้เป็นไปตามหลักของแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ไม่มีผู้ใช้งาน ด้วยเหตุนี้ จึงได้ร่วมกับ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ปรับปรุงห้องสมุดของศาล ให้มีความทันสมัย ด้วยการจัดระบบหนังสือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สนับสนุนให้บุคลากรของศาล และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ด้วยแนวคิดที่ว่า วิทยบริการศาลจังหวัดภูเก็ต หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ยินดีบริการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้าข้อมูลฉับไวด้วยเทคโนโลยีทันสมัย”

ด้าน นายผดุงเกียรติ แซ่อ๋อง นักศึกษา สทศ.ชั้นปีที่ 2 กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากได้ร่วมพัฒนาวิทยบริการศาลฯ ว่า “จากเดิมที่ได้รู้จักกับศาสตร์ด้านบรรณารักษ์ และสารสนเทศ เพียงแค่ในห้องเรียน เมื่อได้ออกมาพัฒนาสถานที่จริง ก็รู้สึกท้าทายในการนำความรู้สู่ภาคปฏิบัติ รวมถึงได้ทราบว่าวิชาชีพที่ตนเองเลือกศึกษา มีคุณค่าแก่สังคมและประชาชน โดยเฉพาะการอ่าน เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างคนให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น การได้ร่วมออกแบบพื้นที่แห่งการอ่านให้กับศาลจังหวัดภูเก็ต จึงเป็นผลงานที่นักศึกษาทุกคนภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสทำงานเช่นนี้อีกในอนาคต”

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เชื่อว่าห้องสมุดยังคงมีลมหายใจ หากเพียงแค่เข้าใจและรู้จริงถึงวิธีการที่จะช่วยปลุกชีวิตห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ใดๆก็ตาม ด้วยองค์ประกอบที่ถูกต้องและน่าสนใจ จะช่วยดึงดูดผู้ใช้บริการให้กลับมาสนใจขุมทรัพย์แห่งความรู้อีกครั้ง เพียงแค่นั้นพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ของผู้คน ก็อาจจะหันเหจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน กลับมาสู่ห้องสมุด ต่อจากนี้ สทศ. ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานเชิงรุกในการยกระดับห้องสมุดในทุกมิติ ด้วยการทำ MOU และการศึกษาวิจัย ร่วมกับทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้แทรกซึมไปในทุกระดับของสังคม ทั้งหน่วยงานราชการ โรงเรียน และชุมชนต่อไป

ติดต่อสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต 076 211 959 ต่อ 3010

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.