ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “วันรพี” จำลองคดีชั้นศาล

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “วันรพี” จำลองคดีชั้นศาล

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “วันรพี” จำลองคดีชั้นศาล ถ่ายทอดหลักกฎหมาย นศ.นิติศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “วันสถาปนา นักกฎหมายไทย (วันรพี) ประจำปี 2559” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นางสาวอาริษา รุจิรวนิชวงศ์ ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในแวดวงกฎหมาย เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ โรงละครนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “วันรพี” จำลองคดีชั้นศาล ถ่ายทอดหลักกฎหมาย นศ.นิติศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “วันรพี” จำลองคดีชั้นศาล ถ่ายทอดหลักกฎหมาย นศ.นิติศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “วันรพี” จำลองคดีชั้นศาล ถ่ายทอดหลักกฎหมาย นศ.นิติศาสตร์

นางสาวอาริษา รุจิรวนิชวงศ์ กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และคุณูปการของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาของนักกฎหมายไทย ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการศึกษากฎหมาย ตลอดจนถ่ายทอดเทคนิคการเรียน และประสบการณ์ในการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง โดย นายจิรายุ วงศ์ชุมพิศ ทนายความ และศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่นที่ 1 พร้อมกันนี้มีการจัดกิจกรรมศาลจำลอง ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้พิพากษา อัยการ และทนายความ พิจารณาคดีอาญา พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบเสมือนจริง เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญของวงการยุติธรรมในอนาคต มีโอกาสได้เรียนรู้ข้อกฎหมาย และขั้นตอนการทำงานบนชั้นศาลอย่างละเอียด นอกจากนั้นยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดในการสอบรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการขวนขวายศึกษาความรู้ด้านกฎหมายให้ประสบความสำเร็จต่อไป ทั้งนี้ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดการศึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางกฎหมายในระดับสูง มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เป็นจำนวนมาก และสามารถผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์จบออกไปปฏิบัติงานตรงในด้านกฎหมาย กล่าวได้ว่า สาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมเปิดให้การศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ” ประธานสาขาวิชาฯ กล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.