ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เชิดชูเกียรติครูไทย

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เชิดชูเกียรติครูไทย

ครุศาสตร์ เชิดชูเกียรติครูไทย

วันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ศาลาครุภัทร คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติครูไทย มี ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายมานพ ชาชิโย คณบดีคณะครุศาสตร์ ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาครู เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันครู เช่น การรับฟังธรรมบรรยาย หัวข้อ “ครูสร้างคน คนสร้างชาติ” กิจกรรมขับร้องเพลงรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และมอบพวงมาลัยดอกมะลิแด่ครู รวมถึงมีครูอาวุโส ให้โอวาทแก่คณาจารย์และนักศึกษา และกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

นายมานพ ชาชิโย กล่าวเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2559 ว่า “คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตครูที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดการศึกษา เนื่องจาก ครู เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้น ครู เป็นผู้ที่จุดดวงประทีปทางปัญญาให้แก่ศิษย์ ประคับประคอง ส่งเสริมให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้า ด้วยความสำคัญดังกล่าว คณะครุศาสตร์ จึงจัดงานวันครูขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครูในฐานะที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม” คณบดี คณะครุศาสตร์ กล่าว

วันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ศาลาครุภัทร คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติครูไทย http://news.phuketindex.com/student/pkru-169-228532.html

Posted by Phuket Journal on Friday, January 15, 2016

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.