โชว์ศักยภาพหมู่บ้านเห็ดอินทรีย์

โชว์ศักยภาพหมู่บ้านเห็ดอินทรีย์

โชว์ศักยภาพหมู่บ้านเห็ดอินทรีย์ ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โชว์ศักยภาพหมู่บ้านเห็ดอินทรีย์ ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2558 คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต นำหมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ร่วมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558” (National Science and Technology Fair 2015) โดยมี นายรังสรรค์ พลสมัคร คณบดี นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ รองคณบดี นายคณุตน์ ศิโรทศ ผู้นำหมู่บ้านเห็ดฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ และทีมงานหมู่บ้าน เข้าร่วม ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ เผยว่า “หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ต.ศรีสุนทร เป็นความสำเร็จของคลินิกเทคโนโลยี ที่ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นำไปพัฒนาให้กับหมู่บ้านตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ จนกระทั่งปลายน้ำ ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน และยกระดับให้เห็ดอินทรีย์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ต่อยอดสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกต่างๆ เช่น แหนมเห็ด วุ้นเห็ด น้ำเห็ดสกัด และไวน์เห็ด ซึ่งจากการได้มาร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค เพื่อนำกลับมาพัฒนาหมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ยังคงมีภารกิจในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับหมู่บ้านต้นแบบแห่งใหม่ใน บริเวณ ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต ขณะนี้กำลังดำเนินงานเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการ ซึ่งการดำเนินงานของเราสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งให้บริการแก่สังคม ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น” รองอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว

ระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2558 คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต นำหมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ ...

Posted by Phuket Journal on Sunday, November 22, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.