โชว์ศักยภาพหมู่บ้านเห็ดอินทรีย์

โชว์ศักยภาพหมู่บ้านเห็ดอินทรีย์

โชว์ศักยภาพหมู่บ้านเห็ดอินทรีย์ ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โชว์ศักยภาพหมู่บ้านเห็ดอินทรีย์ ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2558 คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต นำหมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ร่วมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558” (National Science and Technology Fair 2015) โดยมี นายรังสรรค์ พลสมัคร คณบดี นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ รองคณบดี นายคณุตน์ ศิโรทศ ผู้นำหมู่บ้านเห็ดฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ และทีมงานหมู่บ้าน เข้าร่วม ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ เผยว่า “หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ต.ศรีสุนทร เป็นความสำเร็จของคลินิกเทคโนโลยี ที่ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นำไปพัฒนาให้กับหมู่บ้านตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ จนกระทั่งปลายน้ำ ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน และยกระดับให้เห็ดอินทรีย์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ต่อยอดสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกต่างๆ เช่น แหนมเห็ด วุ้นเห็ด น้ำเห็ดสกัด และไวน์เห็ด ซึ่งจากการได้มาร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค เพื่อนำกลับมาพัฒนาหมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ยังคงมีภารกิจในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับหมู่บ้านต้นแบบแห่งใหม่ใน บริเวณ ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต ขณะนี้กำลังดำเนินงานเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการ ซึ่งการดำเนินงานของเราสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งให้บริการแก่สังคม ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น” รองอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว

ระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2558 คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต นำหมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ ...

Posted by Phuket Journal on Sunday, November 22, 2015

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.