บัณฑิตแสดดำ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตแสดดำ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตแสดดำ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 29 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 และ 2557 บางส่วน ระดับปริญญาตรี จำนวน 1507 คน และระดับปริญญาโท ปริญญาเอก อีกจำนวน 107 คน โดยมี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตลอดจน ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำบัณฑิตเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.