โชว์ศักยภาพด้านวิทย์ฯ ราชภัฏภูเก็ต ปลูกฝังเยาวชนรักวิทยาศาสตร์

โชว์ศักยภาพด้านวิทย์ฯ ราชภัฏภูเก็ต ปลูกฝังเยาวชนรักวิทยาศาสตร์

โชว์ศักยภาพด้านวิทย์ฯ ราชภัฏภูเก็ต ปลูกฝังเยาวชนรักวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 28 โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นายรังสรรค์ พลสมัคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียนในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ หอประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต

นายรังสรรค์ พลสมัคร กล่าวว่า “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 28 จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผู้เป็นพระบิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทย อีกทั้งทางมหาวิทยาลัย ต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญต่อแวดวงวิทยาศาสตร์ในอนาคต ได้สัมผัสและเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด จากการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งได้นำองค์ความรู้ที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นวัตกรรมการออกแบบ ดาราศาสตร์ ฯลฯ รวมถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน และหมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ นำมาจัดแสดงให้ผู้ร่วมงานได้ชมและสัมผัส ทั้งนี้เป็นการกระตุ้นความสนใจและปลูกฝังความคิดแบบวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นได้มีการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ การประกวดสื่อการสอน แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร์ จึงเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จตามแนวคิดที่ตั้งไว้คือ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.