เพิ่มสมรรถนะ “นศ.บริหารทรัพย์ฯ” กรุงไทยต้นกล้าสีขาว

เพิ่มสมรรถนะ “นศ.บริหารทรัพย์ฯ” กรุงไทยต้นกล้าสีขาว

เพิ่มสมรรถนะ “นศ.บริหารทรัพย์ฯ” สานต่อความสำเร็จกรุงไทยต้นกล้าสีขาว
เพิ่มสมรรถนะ “นศ.บริหารทรัพย์ฯ” สานต่อความสำเร็จกรุงไทยต้นกล้าสีขาว

ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับกรุงไทยต้นกล้าสีขาว (HR-KTB Talent Camp 2015) ตอน ความท้าทายและความสำเร็จ โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล ประธานสาขาวิชา เป็นประธาน ร่วมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วม ณ ห้องสัมมนา ม.ราชภัฏภูเก็ต

ผศ.เอกพล วงศ์เสรี รองประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า “โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสานต่อความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการประกวดกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ซึ่งเป็นรายการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ ที่มีทีมนักศึกษาจากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง และได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 40 ทีมสุดท้ายของประเทศในปี 2557 จากโครงการรองเง็ง วิถีชีวิตแห่งสายน้ำ และโครงการพัฒนาชุมชนแหลมพันวาอย่างพอเพียงด้วยน้ำพริกปลาหยอง ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จึงได้จัดกิจกรรม HR-KTB Talent Camp 2015 เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา ทั้งนี้มีทีมคณาจารย์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว เช่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนและการทำงานเป็นทีม การเงินและการบัญชี การตลาด การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การวิพากษ์กรณีศึกษา หลักการนำเสนอผลงาน เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ พร้อมที่จะสร้างสรรค์โครงการที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์แนวคิดของโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ยกระดับความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.