เยาวชนภูเก็ตแข่งขันโต้วาที รณรงค์ยุติความรุนแรงเด็กและสตรี

เยาวชนภูเก็ตแข่งขันโต้วาทีเมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ที่ห้องจามจุรี1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “การแข่งขันโต้วาที รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ระดับมัธยมศึกษา

ชิงโล่ประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมีนายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายประยูร หนูสุก วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ วิทยากรการแข่งขันโต้วาทีฯ คณะกรรมการ อาจารย์ นักเรียน และส่านราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายแพทย์เจษฎา กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นปัญหาทางสังคมที่พบบ่อยและทวีความรุนแรงมากขึ้น จากการศึกษาพบว่ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม  สิ่งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดู ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ คือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงความสำคัญของความเสมอภาคระหว่างชายหญิงให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของเพศตรงข้าม เนื่องจากวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ทางศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงกำหนดจัดโครงการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา ชิงโล่ประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ขึ้นในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักรู้ในการดูแลร่วมกันในสังคม รู้จักช่องทางและวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ อีกทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการช่วยเหลือเด็กและสตรี ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงและสามารถให้ความช่วยเหลือตามบทบาทของประชาชนได้ ทั้งนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ระดับมัธยมศึกษาชิงโล่ประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โรงเรียนกะทู้วิทยา และโรงเรียนเมืองถลาง

สำหรับผลการแข่งขันโต้วาที ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับรางวัลโล่ประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เกียรติบัติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบแทน และเงินรางวัล 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเมืองถลาง รับรางวัลโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และพัดลมจำนวน 4 เครื่อง และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รับรางวัลโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลนักโต้วาทีดีเด่นฝ่ายหญิง และฝ่ายชาย รับรางวัลโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และ Gift Voucher มูลค่า 200 บาทอีกด้วย

Share:

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.