โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต จัดพิธีวันแห่งเกียรติยศ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต จัดพิธีวันแห่งเกียรติยศ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต จัดพิธีวันแห่งเกียรติยศ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (18 ก.ค.) ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวโอวาทให้แก่นักเรียน เนื่องในพิธีวันแห่งเกียรติยศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 โดยมี นายปริญญา เชาวลิตถวิล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นายจิรวิทย์ ปิติกุลสถิต ประธานผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดภูเก็ต นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต กองทัพเรือภาคที่ 3 เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต คณะครูอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต กล่าวว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาของไทย เพื่อสนองพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อการศึกษา และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และยิ่งไปกว่านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัด เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระราชทานนามาภิไธยย่อ “สว.” ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอักษรย่อของโรงเรียน สร้างความปลาบปลื้ม และภูมิใจแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงคุณค่า และความภาคภูมิใจที่ได้พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ“สว.” จึงได้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ นำมาเป็นเข็มเกียรติยศประจำโรงเรียน ประดับไว้เหนืออักษรย่อ นำมาขอชุดนักเรียน และเครื่องแบบพิธีการ เพื่อความภาคภูมิใจในเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งศรีนครินทร์ ภูเก็ตต่อไป

Share:

Related Post

Leave a Reply