“รร.เทศบาลปลูกปัญญา” วางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6

รร.เทศบาลปลูกปัญญาเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์ พร้อมด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต นายศุภชัย โพชนุกูล นายอำเภอเมืองภูเก็ต คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางสาวสมใจ กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯได้รับพระราชทานนาม “โรงเรียนปลูกปัญญา” จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พุทธศักราช 2442 โรงเรียนอายุครบ 100 ปี ทางเทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่า ชมรมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมติร่วมกันทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด (นายปรีชา เรืองจันทร์) โปรดนำความขึ้นทูลสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (พระราชธิดาในรัชกาลที่ 6 ) ขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เครื่องทรงชุดเสือป่าขนาดเท่าครึ่งองค์จริง

ซึ่งในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหารเข้าเฝ้ารับประทานแผ่นชนวนที่ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมแล้ว จากพลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ซึ่งเสด็จออกทรงปฏิบัติกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วังรื่นฤดี สุขุมวิท 38 และในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารร่วมพิธีหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ณ โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขึ้นในวันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่13 มกราคม 2554 เวลา13.00) ทั้งนี้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนสนองพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.