อบต.เชิงทะเล จัดค่ายภาษาอังกฤษรองรับการแข่งขันในอาเซียน

อบต.เชิงทะเล จัดค่ายภาษาอังกฤษรองรับการแข่งขันในอาเซียน

อบต.เชิงทะเลจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

เมื่อเวลา 13.00 น.(17 เม.ย.56) ณ ศาลากลางหลังใหม่ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะเยาวชน โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน English Summer Camp 2013 โดยมี นางสาววรวรรณ วิริยะปานนท์ นักวิชาการศึกษา อบต.เชิงทะเล คณะเจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง อาจารย์ และเยาวชนโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน 150 คน เข้าร่วม

นายไมตรี กล่าวว่า ตามที่ อบต.เชิงทะเลจัดให้มีโครงการ English Summer Camp 2013 “”WE ARE ASEAN” คือ อบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน 2556 ในช่วงวันที่ 1-25 เมษายน 2556 ใช้สถานที่ในพื้นที่เชิงทะเลอบรม เด็กเหล่านี้มีจากโรงเรียนในตัวจังหวัดภูเก็ตด้วย แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่บางเทาและเชิงทะเล ก็มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เขารับอาสาสมัครชาวต่างชาติ มาสอนให้กับเด็กๆในเบื้องต้น อาสาสมัครเหล่านี้มาจากหลายจังหวัด เช่น ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร และจากจังหวัดภูเก็ตมีเยอะ อาสาสมัครชุดนี้เขามีจิตอาสาในการที่จะมาสอนเด็กในการปูทักษะภาษาอังกฤษ เพราะเขามีทักษะสอนเรื่องง่ายๆ เพื่อที่เด็กจะได้เข้าใจในการใช้พื้นฐานทักษะ ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฝึกเด็กเหล่านี้เพื่อรองรับการแข่งขันในภูเก็ตต่อไป

เด็กๆเหล่านี้มีการเรียนรู้ที่เร็วมาก เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต เพราะมีระบบการสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อเด็กจะได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ซึ่งการที่ อบต.เชิงทะเลริเริ่มทำโครงการนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีน่าชื่นชม และควรเอาเป็นแบบอย่าง และอยากให้องค์ท้องถิ่นได้รู้คุณภาพของเด็กเล็ก ว่าเด็กเล็กเมื่อได้รับการเติมเต็มแล้วจะมีความไวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และปรับตัวให้เข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อมได้เร็ว โดยเฉพาะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว  เมื่อมีทักษะดีในการใช้ภาษาอังกฤษอีกหน่อยการทำงานก็ดีด้วย อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำให้เยาวชนต้องแก่งภาษาอังกฤษ เก่งอินเตอร์เน็ต  สุนทรียศาสตร์ เช่น เรื่องการ ร้องเพลง วาดภาพ ออกแบบประดิษฐ์สร้างสรรค์ และสุดท้ายต้องแก่งเรื่องกีฬา

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.