บอร์ดเกมจากโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตต่อยอดการอบรม ชนะเลิศ ในโครงการ CIC

บอร์ดเกมจากโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตต่อยอดการอบรม ชนะเลิศ ในโครงการ CIC

นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานการประกวด “การสร้างบอร์ดเกม เพื่อการศึกษา” จากตัวแทนคุณครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเป็นผลงานต่อยอดจากการอบรมให้ความรู้ โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ และโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา

การประกวดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สวพร เจริญทิพากร ผู้ผลิตบอร์ดเกม Edu Kids, อาจารย์พรณรงค์ อ่อนชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ CIC ภูเก็ต และ อาจารย์ภารวี จงไกรจักร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นกรรมการตัดสิน ได้ผลการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ : เกม Robot Map จากโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เกมที่พัฒนาจากหลักการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โดยกำหนดใหผู้เล่นต้องนำหุ่นยนต์ผ่านอุปสรรคไปให้ถึงเป้าหมายตามการ์ดคำสั่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เกม Phuket GastronomyCard Go! จากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เกมที่ให้ผู้เล่นสมบทบาทเป็นเชฟ ต้องทายชื่ออาหารผ่านคำใบ้บนการ์ดเกม

รางวัลชมเชย : เกม ชมงานศิลป์ กินของหรอย จากโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เกมสะสมแต้มผ่านการเดินทางย่านเมืองเก่าด้วยรถโพถ้อง โดยแผ่นเกมเป็นผลงานการวาดภาพและลงสีด้วยมือทั้งหมด

รางวัลชมเชย : เกมจากโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว นำทฤษฎีของสีและการผสมสีบนตัวหมาก เชื่อมต่อทางเดินให้กับผู้เล่น

ทั้งนี้ สามารถมาเรียนรู้การเล่นบอร์ดเกมเชิงสร้างสรรค์ได้ ณ ห้องบอร์ดเกม ชั้น 1 ศูนย์ CIC ภูเก็ต สะพานหิน เปิดให้บริการในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 17.30 น.

บอร์ดเกมจากโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตต่อยอดการอบรม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.