MakeX Thailand 2019 ได้ตัวแทนจากปลูกปัญญาติดทีมตัวแทนภาคใต้เข้าสู่การแข่งระดับประเทศ

MakeX Thailand 2019 ได้ตัวแทนจากปลูกปัญญาติดทีมตัวแทนภาคใต้เข้าสู่การแข่งระดับประเทศ

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังและวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการแข่งขัน MakeX Thailand 2019 การแข่งขันอัจฉริยะสมองกล ระดับประถมศึกษาและมัธยาศีกษา อายุ 8-18 ปี โดยการจัดการแข่งขันระดับภูมิภาค ภาคใต้ ได้ร่วมกับร้านหนังสือเส้งโหและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน มีทีมเข้าร่วม 22 ทีม ได้รับเกียรติจาก นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน

MakeX Thailand 2019 ได้ตัวแทนจากปลูกปัญญาติดทีมตัวแทนภาคใต้เข้าสู่การแข่งระดับประเทศ

MakeX Thailand 2019 ได้ตัวแทนจากปลูกปัญญาติดทีมตัวแทนภาคใต้เข้าสู่การแข่งระดับประเทศ

MakeX Thailand 2019 ได้ตัวแทนจากปลูกปัญญาติดทีมตัวแทนภาคใต้เข้าสู่การแข่งระดับประเทศ
การแข่งขันในครั้งนี้ จะใช้หุ่นยนต์ mBot ซึ่งเป็นหุ่นยนต์สำหรับการออบแบบขั้นสูง มีชุดโปรแกรมเพื่อเขียนรหัสหรือโค้ดเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ให้ปฏิบัติตามภารกิจการแข่งขันในเวลาที่เร็วที่สุด เช่น ต้องทำให้เสาล้มแตะพื้นสนาม ต้องกำจัดสิ่งกีดขวาง หรือการปฏิบัติภารกิจแบบทีม ซึ่งมีการจัดการแข่งขันในแต่ละภูมิภาค จากนั้นจะเฟ้นหาตัวแทนระดับประเทศ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันที่ประเทศจีน

สำหรับทีมเข้าแข่งขันจากจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จำนวน 3 ทีม โรงเรียนไทยหัวอาเซียนวิทยา จำนวน 1 ทีม และระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 4 ทีม โดยผลการแข่งขัน ได้ตัวแทนภาคใต้ในระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 2 ทีม เตรียมเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่กรุงเทพฯ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.