ศูนย์ CIC ภูเก็ตและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาจัดบูรณาการการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม

ศูนย์ CIC ภูเก็ตและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาจัดบูรณาการการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน (Creativity & innovation Center) ร่วมกับโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งการเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ ศูนย์ CIC ภูเก็ต โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 81 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 86 คน เข้าร่วม


นายชัยรัตน์ ศรีลาวรรณ ผู้จัดการศูนย์ กล่าวว่า ศูนย์ CIC ภูเก็ต ได้ร่วมกับโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับเทคโนโลยี AR – Augmented Reality หรือ เทคโนโลยีการนำภาพเสมือน 3 มิติ ผสานกับโลกของความจริง ในผลงานนิทรรศการดิจิตัล France eMotion เที่ยวไปกับแอนิเมชั่น ที่ได้รับการสนับสนุนจาก TK park และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

อีกทั้งยังให้ความรู้ในการสร้างสรรค์ค์ผลงานโฮโลแกรม 3 มิติ และทดลองปฏิบัติจริงสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางด้านนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้การสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นเพื่อการแปลภาษาขั้นต้น โดยหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเพื่อต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-19.30 น. โทร.076-379012 Facebook : PK CIC

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.