นายกสมใจชมการทำงานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ณ ศูนย์ CIC ภูเก็ต

นายกสมใจชมการทำงานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ณ ศูนย์ CIC ภูเก็ต

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ CIC ภูเก็ต สะพานหิน พร้อมร่วมพูดคุยและให้ความสนใจในนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยมุ่งหวังส่งเสริมและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ สู่เยาวชนในภูเก็ต

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรนครภูเก็ต เดินทางมาเยี่ยมชมการอบรมให้ความรู้ในโครงการ Innovation แก่นักเรียนห้อง LIP (Language & ICT Program) โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์ CIC ภูเก็ต พร้อมทั้งชมการทำงานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D Printer ที่สามารถสร้างวัตถุ โมเดล จากการออกแบบดิจิทัลสู่วัตถุจริง โดยท่านนายกสมใจ ได้ร่วมหารือถึงการต่อยอดทางความรู้และพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาเยาวชนในภูเก็ตให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภูเก็ตเมือง Smart City และไทยแลนด์ 4.0 มีนายขจรศักดิ์ เรียนดารา ประธานกรรมการนโยบาย และนายชัยรัตน์ ศรีลาวรรณ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน (Phuket Creativity & Innovation Center) นำผลงานและสาธิตเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายนนี้ด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.