ศูนย์ CIC ภูเก็ต จัดค่ายนักพัฒนาหุ่นยนต์

ศูนย์ CIC ภูเก็ต จัดค่ายนักพัฒนาหุ่นยนต์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน จัดโครงการเสริมทักษะนักพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 82 คน ณ ศูนย์ CIC สะพานหิน

โครงการเสริมทักษะนักพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น โดยศูนย์ CIC ภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานของการประกอบหุ่นยนต์และโปรแกรมการควมคุมต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ นำไปต่อยอดในสิ่งประดิษฐ์อื่นๆและค้นหาความชอบ ความถนัดในด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งค่ายกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของหุ่นยนต์ รู้จักหุ่นยนต์ ibot ขั้นพื้นฐาน การประกอบหุ่นยนต์ ibot จากชุด Kit “IPST-MicroBox SE” และการใช้โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

ทั้งนี้ตลอดกิจกรรม นักเรียนได้ฝึกหัดทำการทดลองและประดิษฐ์ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับต่อไป

Related Post

ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในการเคลื่อนไหวขององค์กรยูดับเบิลยูซีทั่วโลก

ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในการเคลื่อนไหวขององค์กรยูดับเบิลยูซีทั่วโลก

ยังคงขยายรูปแบบการศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โดดเด่นของยูดับเบิลยูซีไปทั่วโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.