รร.สตรีภูเก็ต ประกวดจัดโต๊ะไหว้เทวดาสืบสานวัฒนธรรม

วันนี้ (22 ก.พ.) ที่บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชกุมารี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายโรงเรียนสตรีภูเก็ต 60 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 5 คน เข้าร่วมประกวดการจัดตั้งโต๊ะไหว้เทวดาเนื่องในวันไหว้เทวดา โดยมี นายบัณฑูร ทองตัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าร่วมโดยมีการประกวดจัดโต๊ะไหว้เทวดาจำนวน 60 โต๊ะ เพื่อร่วมสืบสวนประเพณีอันเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต

น.ส. ดวงกมล เอช ครูที่ปรึกษาชุมชนบาบ๋าภูเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต กล่าวถึงการจัดประกวดว่า ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลบาบ๋าภูเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีอันดีงาม และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลจึงได้จัดให้มีการประกวดจัดโต๊ะไหว้เทวดาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นภูเก็ต

รวมทั้งเพื่อจะได้เกิดการเรียนรู้วิธีการและสามารถนำไปขยายผลให้กับครอบครัว ในการร่วมกิจกรรมประเพณีไหว้เทวดา ของชาวจีนบาบ๋าภูเก็ต ในช่วงเทศกาลตรุษจีน (วันโช้ยเก้า) ซึ่งปีนี้วันไหว้เทวดาของจังหวัดภูเก็ตตรงกับ 22 กุมภาพันธ์ 2553

น.ส.ดวงกมล กล่าวต่อว่า ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมท้องถิ่นของภูเก็ตใกล้ที่จะสูญหาย เพราะฉะนั้นถ้าไม่ช่วยกันอนุรักษ์สืบสานประเพณี และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รับทราบวัฒนธรรมท้องถิ่นอาจจะสูงหายไปได้ ทางศูนย์ฯ บาบ๋าภูเก็ต จึงได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม

กิจกรรมแรกที่ดำเนินการหลังการจัดตั้งศูนย์ คือกิจกรรมการแสดงละครความเป็นมาของคำว่า “บาบ๋า” เพื่อเด็กๆ และทุกคนจะได้รู้ว่าบาบ๋าคืออะไร ซึ่งบาบ๋า ก็คือคนภายนอกเข้ามาแล้วก็แต่งงานกับคนท้องถิ่นภูเก็ต

ส่วนกิจกรรมที่ 2 ที่มีการจัดขึ้น คือ กิจกรรมการตั้งโต๊ะไหว้พระจันทร์ และกิจกรรมล่าสุดที่จัดขึ้นคือ กิจกรรมการไหว้เทวดา ซึ่งทุกวันนี้เด็กไหว้เทวดาไม่เป็น แม้แต่คุณครูบางคนที่มีเชื้อสายจีนก็ไหว้เทวดาไม่เป็น พ่อแม่ก็ไม่เป็น ทำให้การสอนเด็กบางครั้งไม่มีการสืบทอด ทางโรงเรียนจึงได้ริเริ่มกิจกรรมดีๆ ดังกล่าวขึ้นมา

Related Post

One Comment

  • · Edit

    ดีจังเลย สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ท่าทางแดดจะแรงไปสักนิด รูปที่สองเด็กหนีร้อนกันเป็นแถวเลย ^_^

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.