วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดมหกรรมวิชาชีพ 16-18 ก.พ. 53

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต   นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิชาชีพ ครั้งที่ 9  โดยมี นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต คณะครูอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมและให้การต้อนรับ

นายสุนทร  พลรงค์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวถึงงานมหกรรมวิชาชีพครั้งที่ 9 ภายใต้คำขวัญ “ภาพลักษณ์ อาชีวศึกษา  พัฒนาวิชาชีพ”  ว่าจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต  อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีจัดแสดงผลผลิตสินค้า การสาธิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต และแนะนำ อาชีพ วิชาชีพ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักเรียนที่สำเร็จจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามาศึกษาต่อ ซึ่งมีหลากหลายอาชีพ เพื่อนำวิชาความรู้ไปปฏิบัติงานประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวและในอนาคต จะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา เกียรติบัตร เกียรติคุณ และอื่นๆ ซึ่งสื่อสารถึงนักศึกษา  ผู้ปกครอง และชุมชน ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  กิจกรรมการแสดงและบันเทิง การแสดงผลงานประดิษฐ์ นวัตกรรม และโครงการวิทยาศาสตร์ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประกวดโครงการวิชาชีพ นอกจากนั้นมีการประกวดทักษะวิชาพื้นฐาน  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้า และกิจกรรม 108 อาชีพ เป็นต้น โดยงานมหกรรมวิชาชีพครั้งที่ 9  นี้ กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2553 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.