นศ. ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือชาวบ้าน คืนสีสันสู่ฝั่งทะเล

นักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “คืนสีสันสู่ฝั่งทะเล” โดยมี นายขันตี ศิลปะ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ถึงประวัติความเป็นมาของหาดนุ้ย ประโยชน์และความสำคัญของผักบุ้งทะเล ซึ่งมีตัวแทนจากกรมประมงและชายฝั่งทะเลมาให้ความรู้ หลังจากนั้นอาจารย์ นักศึกษา และชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกผักบุ้งทะเล จำนวน 300 ต้น และฟื้นฟูหาดนุ้ย  สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และชาวบ้าน ได้มีจิตสำนึกรู้จักอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงไว้ตลอดไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาทรัพยากรชายฝั่งทะเลของชายหาดจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันผักบุ้งทะเลได้ลดน้อยลงไปมาก หลังจากเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ และถูกทำลายลงโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักท่องเที่ยว จึงจำเป็นที่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนต้องช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซม ปลูกผักบุ้งทะเลในพื้นที่นี้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บริเวณหาดนุ้ย (หาดทัศไนย) กลับคืนสู่สภาพที่ดีเหมือนในอดีต ณ หาดนุ้ย (หาดทัศไนย) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันก่อน

สำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันปกป้องพิทักษ์รักษาไว้ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยว แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก แต่ผลกระทบที่ตามมา คือ การเจริญเติบโตของเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นขยะ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรในจังหวัด ซึ่งเป็นประชากรแฝง การเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จำเป็นจะต้องรีบเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อรักษาสภาพความสมดุลของธรรมชาติให้จังหวัดภูเก็ตของเรามีสภาพแวดล้อมที่ดี สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ฉะนั้นหากทุกคนไม่ช่วยกันป้องกัน รักษา ก็ยิ่งจะทำให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปเรื่อยๆ และยากที่จะเยียวยาได้ ทั้งนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อระบบนิเวศของโลกอีกด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.