เยาวชนภูเก็ต ชื่นชมนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล

ตามที่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การบริหารของ นายกอภิสิทธ์  เวชชาชีวะ ได้มีการแถลงนโยบาย  เพื่อกำหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก โดยกำหนดไว้ในข้อ 1.3  การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  ข้อ 1.3.1 ว่า  ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี  15  ปี โดยสนับสนุนตำราในวิชาหลักให้แก่ทุกสถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา 2552  และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อชดเชยรายการต่างๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง

นายณชัย เขมนิพัทธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา  กล่าวว่า สำหรับนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา จัดให้ทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง ซึ่งพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพอใจในระดับที่ดีมากเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี และถือว่าโครงการเรียนฟรีนี้ยังไม่มีรัฐบาลใดดำเนินการมาก่อน

ในส่วนของโรงเรียนกะทู้วิทยา พบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างยากจน อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะ เมื่อมีนโยบายดังกล่าวทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นค่าตำราเรียน ค่าเทอม ค่าเสื้อผ้า เพราะถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการศึกษา ทั้งนี้ยังต้องการให้รัฐบาลดำเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปี ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถที่จะบูรณาการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อันจะนำสู่การพัฒนาระบอบการศึกษาในอนาคตต่อไป

ด้าน นางสาวนริศรา ศรีคละมะหันโต นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต กล่าวว่า การที่รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นนโยบายที่ดีมาก และรัฐบาลทำได้จริง  เป็นการสร้างโอกาสให้แก่เด็กที่ยากจนได้เรียนหนังสือ เป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว ตลอดจนเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคของคนในสังคม

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x