อาชีวภูเก็ตลงนามฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา สร้างแรงงานคุณภาพ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ก.ย. 52 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ดร. รุ่งเรือง  สุขาภิรมย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาปี 2552 ระหว่างสถานประกอบการภาคเอกชน กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมี นายอาทิตย์  เก็บไว้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และสถานประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วม

นายอาทิตย์  กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้จัดพิธีลงนามในความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา และพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกับสถานประกอบการทั้ง 5 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมไอบิส ภูเก็ต โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท บริษัทลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) บริษัทแมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์) บริษัทเอ็นเอเชีย จำกัด เพื่อให้นักศึกษาทันกับวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนไปในการ รองรับธุรกิจใหม่ ๆ ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังพัฒนากำลังคนของชาติให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ซึ่งการศึกษาและการประกอบธุรกิจต้องดำเนินควบคู่กันไป ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จึงจะเป็น win – win ทั้ง 2 ฝ่ายต่อไปในอนาคตอีกด้วย

Related Post

One Comment

  • · Edit

    ยินดีด้วยกับการพัฒนาเยาวชน หากนักศึกษาภูเก็ตทั้งที่จบ และยังศึกษาต่อ ต้องการทำงานกับบริษัทเรา สอบถามได้ที่ 0875033888 รับเฉพาะเพศหญิง เพื่อจำหน่ายและแนะนำเครื่องสำอางค์

    Reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.