รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการเรียนการสอนช่างอากาศยานของวิทยาลัยเทคนิคถลาง

รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการเรียนการสอนช่างอากาศยานของวิทยาลัยเทคนิคถลาง

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2561 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังวิทยาลัยเทคนิคถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อเยี่ยมชมและให้นโยบายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรช่างอากาศยาน ซึ่งเปิดสอนเป็นแห่งแรกในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

พลเอกสุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ด้วยความตั้งใจมาดูการเรียนการสอนหลักสูตรช่างอากาศยาน เพื่อส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคถลาง เป็นสถานศึกษาของอาชีวะ ที่มีความเป็นเลิศในเรื่องของช่างอากาศยาน ได้พบปะผู้บริหาร ได้พบปะภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาลักษณะของทวิภาคี ก็ได้รับฟังการดำเนินงาน ที่นี้ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่เป็นเลิศเรื่องช่างอากาศยาน มีการนำแบบของการเรียนการสอนขยายไปสู่สถานศึกษาต่างๆ อีก 5 สถานศึกษาทั่วประเทศ เป็นระยะที่ 1 และจะมีในระยะต่อไป หลังจากที่ตรวจสอบความพร้อมต่างๆ


ได้มาทราบถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามตนก็ได้เน้นย้ำเรื่องของมาตรฐานที่จะต้องได้ อันนี้ถือว่าความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสูงสุดของการทำงานในส่วนนี้ และตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินในการที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 หรือในเรื่องของการที่จะพัฒนาตามแผนงานด้านเศรษฐกิจต่างๆ และกรณีที่บริษัท ที่ใช้บุคคลกร เสนอความคิดเห็นเรื่องค่าตอบแทน และการขาดแคลนครูได้มอบหมายให้เลขาคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา รับไปดำเนินการ

นายณัฐพันธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัทเคส เอวิเอชั่น จำกัด กล่าวว่า หลักสูตรช่างอากาศยานเกิดขึ้นได้เพราะความตั้งใจของอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง และในช่วงแรกตนไม่เชื่อว่าจะสามารถเกิดหลักสูตรนี้ และสามารถบริหารจัดการให้สำเร็จได้ แต่เมื่อถึงเวลาต้องย่อมรับว่าทำสำเร็จแล้ว

“ผมเป็นห่วงเรื่องครูผู้สอนเพราะค่าตอบแทนน้อย ใครที่มีความสามารถด้านนี้ เมื่อเป็นช่างในสายการบินเงินก็จะขึ้นเร็วกว่าเป็นครู จึงไม่ค่อยมีใครคิดมาเป็นครูในสาขานี้จึงฝากรัฐมนตรีในเรื่องของครูผู้สอนหลักสูตรนี้”

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้ริเริ่มทำหลักสูตรช่างอากาศ ร่วมกับนายสุเทพ ยงยุทธ ผู้อำนวยการในขณะนั้น และนายสมศักดิ์ ไชยโสดา รอง ผู้อำนวยการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 โดยจุดเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนพูดคุยในวงสนทนาระหว่าง ผู้บริหารวิทยาลัยกับ พ.อ.อ.ดร.พชรภณ วีระกิจพานิช นายช่างอากาศยานบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ประจำสถานีภูเก็ต ซึ่งเรียกร้องความต้องการของการใช้บุคคลกรและให้ข้อมูลการขาดแคลนบุคคลากร ในวงการบินจนตกผลึกร่วมกันและทำหลักสูตรด้วยกัน พร้อมทั้งดึงเครือข่ายคณาจารย์มาสนับสนุนการสอนจนกระทั้งปัจจุบัน ซึ่งได้เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาในปี 2558 ได้รับอนุมัติและปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรอินเตอร์เท่ากับการเรียนการสอนทั่วโลกตามมาตรา การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ(ICAO))

“ปัจจุบันมีนักศึกษาจบหลักสูตรช่างอากาศยานแล้วสองรุ่น โดยรุ่นแรกจบการศึกษาไป 22 คน ได้ทำงานในอุตสาหกรรมการบินทั้ง 22 คน ส่วนรุ่นที่2 จบการศึกษาทั้งสิ้น 27 คน ขณะนี้กำลังทยอยเข้าทำงานตามสายการบินต่างๆ และเป็นที่น่าสังเกตว่า รุ่นแรกที่จบการศึกษาไปนั้น มีอัตราเงินค่าตอบแทนจาการทำงานที่สูงกว่าสาขาช่างอื่นหลายเท่าตัว”

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง กล่าวว่า กำลังเริ่มทำหลักสูตรธุระกิจการบิน ซึ่งเป็นหลักสูตรของการอาชีวศึกษาแห่งแรกเช่นกันซึ่งหลักสูตรนี้สามารถเชื่อมโยงจากพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในปี 2562

ทั้งนี้การผลิตบุคลากรป้อนตลาดแรงงานอุตสาหกรรมการบินของวิทยาลัยเทคนิคถลางเป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ต้องการสนับสนุนให้มีสถานที่ซ่อมบำรุงอากาศยานขนาดใหญ่ในประเทศไทย และล่าสุดเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า นายกรัฐมนตรี ได้เป็นสักขีพยานการลงนามร่วมทุนระหว่างบริษัทแอร์บัสประเทศฝรั่งเศสและบริษัทการบินไทย โดยผุดศูนย์ซ่อมอากาศยานขนาดใหญ่ที่อู่ตะเภา จ.ชลบุรี

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.