นักเรียนทำดี เจอของคืนเจ้าของด้วยจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม

นักเรียนทำดี เจอของคืนเจ้าของด้วยจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม

นักเรียนโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเก็บสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก 1 บาทได้ที่ห้างสรรพสินค้าแมคโคร มอบให้ตำรวจประกาศหาเจ้าของจนพบและเจ้าของสร้อยข้อมือมามอบรางวัลเป็นกำลังใจในการทำความดีของเด็กหญิงพรไพลิน วงสาพรม นักเรียนชั้นป.3 หน้าเสาธง เป็นตัวอย่างในการทำความดี ใ่ห้นักเรียนทั่วไป ควรยกย่อง ณ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง

Related Post

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงนาม MOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงนาม MOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 22 พ.ค. 61 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร. ประพรศรี…

Leave a Reply