คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชภัฏภูเก็ต จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชภัฏภูเก็ต จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 18 ส.ค. 60 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 30 โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 30 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" 18-20 สิงหาคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 30 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" 18-20 สิงหาคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 30 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" 18-20 สิงหาคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 30 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" 18-20 สิงหาคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 30 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" 18-20 สิงหาคม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปี 2560 มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ทั้งนี้ ภายในงานมีนิทรรศการเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่18-20 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลมพระเกียรติ และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

Related Post

PKRU EXPERT : ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ใช้ข้าวกล้องพื้นถิ่นอันดามันเพาะเห็ดถังเช่า ผลิตน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น

PKRU EXPERT : ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ใช้ข้าวกล้องพื้นถิ่นอันดามันเพาะเห็ดถังเช่า ผลิตน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น

เทรนด์การดูแลสุขภาพกำลังได้รับความนิยมจากคนทุกช่วงวัย ทั้งในรูปแบบของการออกกำลังกาย และการทานอาหารเสริม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.